سوالات متداول

سابلیمینال چیست؟

فایل های پیام های پنهان، سابلیمینال یا فایلهای حاوی پیام های زیر آستانه ای:
فایل های صوتی هستند که برای تغییر الگوهای ذهنی و برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه از طریق تلقین عبارات و جملات تاکیدی دلخواه تولید می شوند.
این فایل ها دارای پیام های پنهان در قالب نت های موسیقی هستند که ضمیر خودآگاه شما قادر به درک مفهوم این پیام ها نمی باشد. بنابراین سابلیمینال ها با دور زدن ضمیرخودآگاه مستقیما به ضمیر ناخودآگاه دسترسی پیدا کرده و مجددا ضمیر ناخودآگاه را برنامه ریزی می کنند.
تمامی تغییرات در حالت هوشیاری کامل و حتی به راحتی در خلال فعالیت روزانه قابل انجام است اما در حالت آرامش پیام ها بهتر انتقال داده می شوند و سرعت تغییرات بیشتر می شود.

آیا سابلیمینال ها از لحاظ علمی مورد تایید هستند؟

بله استفاده از قدرت سابلیمینال ها یا به عبارت بهتر قدرت تلقین کاملا در مسائل گوناگون اثبات شده است. سابلیمینال ها در واقع تلقین در سطح ناخودآگاه هستند که به مراتب قوی تر و پر نفوذتر از تلقین در سطح خودآگاه است.

روند نتایج سابلیمینال ها چگونه است؟

افراد از لحاظ اجرایی کردن دستورات برای جسم و ذهن سرعت و عملکرد متفاوتی را نشان می دهند.
البته معمولا تغییرات حاصل از این فایلها با سرعت کم و با حفظ سلامت و تناسب و هماهنگی کامل توسط سیستم عصبی خود فرد انجام میشود.
پس انتظار تغییرات سریع معمولا اشتباه است اما به خوبی با گذر زمان روند تغییرات را درک خواهید کرد.
نکته مهم در تاثیر گذاری، اول باور به اینکه شما میتوانید با تغییر باور های اشتباه در ضمیر ناخودآگاه خود نتایج دلخواه را در زندگی تا بگیرید و بعد استفاده از قدرت تجسم است.

چه مدت از آلبوم ها استفاده کنم؟

در مورد فایل های سابلیمینال توصیه میشود بصورت روزانه حداقل یک ساعت و به مدت 4 ماه استفاده نمایید. البته مهم است که با باور به این موضوع که این روش جواب میدهد از فایل ها استفاده نمایید تا نتایج با سرعت بیشتری نمایان شوند.